Noord-Nederland houdt eerste fraudespreekuur

23-06-2015

In Noord-Nederland vindt vandaag het eerste fraudespreekuur plaats. In het fraudespreekuur leggen curatoren uit de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe faillissementsfraudezaken voor aan een team van specialisten. Het gaat dan om eenvoudige zaken waarin de curatoren het vermoeden hebben dat er sprake is van fraude rondom een faillissement. 

Door deze samenwerking kunnen meldingen van curatoren snel en adequaat worden opgepakt. Het spreekuur staat onder leiding van de rechter-commissaris belast met faillissementen. Vandaag zullen zes casussen worden besproken. 

Krachten bundelen 

Om deze vorm van fraude, die de samenleving op jaarbasis minimaal een miljard euro kost, effectiever te bestrijden, hebben alle instanties die betrokken zijn bij de opsporing en vervolging van fraude hun krachten gebundeld. Het product van deze samenwerking is het "fraudespreekuur". Tijdens dit fraudespreekuur leggen curatoren faillissementszaken waarin het vermoeden van fraude een rol speelt, voor aan een team van specialisten. Dit team bestaat uit een rechter-commissaris, een fraudeofficier van justitie en medewerkers van de recherche Noord-Nederland, de FIOD en de Belastingdienst. Ook een curator maakt deel uit van het team. Dit team beoordeelt de ingebrachte zaken en bepaalt de vervolgacties. Zo kan snel en adequaat op een mogelijke fraudezaak worden geanticipeerd. 

Vermoeden van fraude 

Eigenaren/bestuurders van bedrijven die op een faillissement afstevenen, moeten hun administratie overhandigen aan de curator. Het `laten verdwijnen van' of aanleveren van een onvolledige administratie is een strafbaar feit. Deze administratie is voor de curator essentieel om te kunnen controleren of de ondernemers zich aan de (financiele) regels hebben gehouden. Wanneer een curator het vermoeden heeft dat de ondernemer zich schuldig maakt dit soort fraude, kan hij hiervan melding doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. Ook bestuurders die voor een faillissement flinke sommen geld uit het bedrijf hebben gehaald om prive te besteden, kunnen een aangifte op grond van faillissementsfraude verwachten. 

Bron: Nieuwsbank

Deel dit bericht met uw netwerk