OM eist celstraf en langdurig toezicht om dode baby's Heerhugowaard

28-04-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, geëist tegen de vrouw die wordt verdacht van het ombrengen van 1 van haar baby’s en het verbergen van de lichaampjes van 3 van haar baby’s. Omdat er een risico is op recidive als zij weer zwanger raakt, heeft het OM in belangrijke mate gekozen voor een preventief element in de strafeis. Dat betekent een celstraf met een voorwaardelijk deel die de mogelijkheid geeft om gedurende de maximaleproeftijd van 10 jaar te zorgen voor begeleiding als zij weer zwanger wordt.

Begin oktober 2015 werd in de schuur bij een woning in Heerhugowaard een babylijkje gevonden. Bij doorzoeking van de woning werd op zolder nog een lichaampje gevonden. Bijdna-onderzoek is het dna van de baby’s vergeleken met dat van de verdachte. Dit zogeheten verwantschapsonderzoek wees uit dat zij de moeder is. Zij had de baby’s in de woning verstopt, overigens zonder medeweten van de bewoonster.

In december 2014 was in het Alkmaarse park Rekerhout ook een dode baby gevonden. Die was eveneens verpakt. Op een jurk die bij de baby werd aangetroffen zat dna van de vermoedelijke moeder. Dit bleek het dna van de verdachte te zijn. De verdachte heeft bekend van alle drie de meisjes de moeder te zijn.

Zoals al werd gevreesd heeft het onderzoek geen duidelijkheid verschaft over de doodsoorzaak van alle baby’s. Van twee baby’s kan niet worden vastgesteld of zij dood of levend geboren zijn. Daarom kan dus ook niet vastgesteld/bewezen worden dat de moeder deze twee baby’s heeft gedood of in hulpeloze toestand heeft achtergelaten. Dit betreffen de baby uit Alkmaar en de baby die in de schuur werd gevonden.

Het onderzoek heeft naar de mening van het OM alleen enige helderheid verschaft over het overlijden van de baby die op zolder werd gevonden. Uit verklaringen van de moeder komt namelijk naar voren dat de baby heeft gehuild en dus heeft geleefd. Zij verklaart dat zij de baby in bad heeft gedaan en toen naar beneden is gegaan. Toen zij terugkwam was de baby dood. Daarom acht het OM de doodslag op deze baby bewezen: door weg te gaan heeft zij de aanmerkelijke kans aanvaard dat de baby zou komen te overlijden . Zij had kunnen weten dat dit kon gebeuren (voorwaardelijke opzet op de dood).

Het OM gaat uit van doodslag en niet van kinderdoodslag, nu van kinderdoodslag slechts sprake is als het doel daarvan is om ontdekking van de bevalling te verhullen. Echter, niet bewezen kan worden dat zij de baby heeft omgebracht uit vrees voor ontdekking van haar bevalling.

Daarnaast acht het OM bewezen dat de vrouw alle drie de baby’s heeft verborgen. 

Deskundigen geven aan dat de vrouw toerekeningsvatbaar moet worden geacht voor de feiten die het OM bewezen acht (doodslag en verbergen kinderlijkjes). Om die reden heeft het OM geen tbs geëist bij de rechtbank in Alkmaar.

Bij voldoende begeleiding in situaties die ze niet kan overzien achten deskundigen de kans op recidive zo klein mogelijk. Het OM heeft daarom gezocht naar een manier om de vrouw zo lang mogelijk te laten monitoren. Zo kan zij bij een nieuwe zwangerschap door een sociaal netwerk ondersteund worden.

Daarom heeft de officier van justitie naast een celstraf van 3 jaar een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar geëist. Aan dat voorwaardelijke deel wil het OM de maximale proeftijd van 10 jaar gekoppeld zien. Dat betekent dat de verdachte gedurende 10 jaar aan maatregelen gebonden is en zij, indien ze die niet naleeft, het voorwaardelijke deel alsnog (al dan niet gedeeltelijk) moet uitzitten. Deze voorwaarden worden gesteld door of namens de Reclassering Nederland. Het gaat hierbij onder meer om een verplichte behandeling, begeleid wonen en het meewerken aan periodiek urine- of bloedonderzoek om te controleren of zij zwanger is. Ook haar sociale netwerk wordt hierbij betrokken.

De rechtbank Noord-Holland doet over 2 weken uitspraak.

Bron: OM