Onterecht gebruik van naam universiteit niet langer onbestraft

01-05-2015

Den Haag - Instellingen die ten onrechte de naam universiteit, hogeschool of een vertaling van die namen voeren, komen daar niet langer mee weg. Ook de graden, zoals Bachelor en Master, worden beter beschermd met het wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs dat minister Bussemaker heeft vrijgegeven voor internetconsultatie.

Met het wetsvoorstel maakt Bussemaker een einde aan de jarenlange praktijk dat onderwijsorganisaties zich ongestraft konden voordoen als een erkende instelling voor hoger onderwijs. Sommige instellingen gingen daarbij zo ver dat ze studenten een graad in het vooruitzicht stelden die ze niet mochten afgeven. Met hun praktijken leidden de organisaties studenten en werkgevers om de tuin en schaadden ze de goede reputatie van het Nederlandse hoger onderwijs.

,,Dit soort organisaties maken misbruik van de goede naam van het Nederlandse hoger onderwijs. Ze vragen geld en tijd van studenten voor een diploma dat niets waard is. Dat mag niet onbestraft blijven; het heeft al veel te lang geduurd’’, aldus Bussemaker.

Uitzonderingen

Voortaan mogen alleen nog Nederlandse erkende instellingen zich hogeschool of universiteit noemen en bijbehorende graden afgeven. Ook nevenvestigingen van erkende instellingen uit de Europese Economische Ruimte krijgen dat recht, mits ze transparant zijn over de herkomst van de graden en ‘moederinstelling’. Nevenvestigingen van buiten de EER mogen alleen de naam hogeschool of universiteit voeren als zij bij de wereldtop behoren.

Uitzonderingen zijn gemaakt voor initiatieven als de Kleuteruniversiteit en de Universiteit van Nederland, die geen inschrijving vragen en geen graden afgeven. Ook Volksuniversiteiten en –hogescholen zijn uitgezonderd, omdat zij maatschappelijk gevestigde instituten zijn die deze naam al lang dragen.

Instellingen die de regels overtreden kunnen rekenen op een boete van maximaal €810.000 of 10% van hun jaaromzet.

Bron: Rijksoverheid