Peiling Nivel: coronabeleid mag best wat strenger

De persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge en de informatievoorziening in verband met de aanpak van de verspreiding van het coronavirus worden door mensen genoemd als positieve punten. Dat de maatregelen en de handhaving daarvan wel wat strenger mogen, is het meest door mensen genoemde verbeterpunt in de aanpak van de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek dat half oktober 2020 is uitgevoerd onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Om de corona-aanpak te laten slagen is het van belang dat mensen zich betrokken voelen bij de bestrijding van het coronavirus. Door hun feedback op de aanpak van het virus te vragen kunnen zij zich gehoord en betrokken voelen.

De informatieverstrekking en persconferenties worden het meest gewaardeerd
De informatieverstrekking, persconferenties en duidelijke uitleg worden het meest genoemd als
punten die goed gaan in de aanpak van het coronavirus (16% van de respondenten). Ook de
specifieke maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, handen wassen en thuiswerken, worden
door de respondenten genoemd als positieve punten. Overigens vindt niet iedereen dat het goed gaat: ongeveer 1 op de 10 respondenten (11%) antwoordt op de vraag wat goed gaat in de aanpak van het coronavirus dat er weinig of niks goed is gegaan, dat de aanpak te vrijblijvend is geweest of dat er achter de feiten aan wordt gelopen.

Maak duidelijk wat wel en niet mag, maatregelen en handhaving mogen strenger
Op de vraag wat beter kan noemen respondenten dat het duidelijker kan (13%). Het gaat er dan
bijvoorbeeld over dat duidelijker moet worden gemaakt wat wel en wat niet mag, maar soms wordt
ook alleen “duidelijker” genoemd.Ook noemt iets meer dan een derde (36%) dat zowel de maatregelen als de handhaving van de maatregelen strenger mogen.

Tips
De tips die respondenten geven zijn veelal in lijn met de antwoorden die gegeven werden op de
vraag wat er verbeterd kan worden. Zo noemen ze dat informatie over de regels duidelijker kan en
dat minder vrijblijvend moet worden opgetreden. Daarnaast worden ook andere suggesties gegeven, zoals het betrekken van influencers en het vertellen van verhalen over de gevolgen van corona.

Tot slot
Om de corona-aanpak te laten slagen is het van belang dat mensen zich betrokken voelen bij de
bestrijding van het coronavirus. Een mogelijkheid om mensen in Nederland hierbij te betrekken, is
door te vragen naar hun feedback op de uitbraakbestrijding. Uit ons onderzoek blijkt dat het meest
genoemde positieve punt is dat mensen de persconferenties en de informatieverstrekking
waarderen. Als verbeterpunten noemen ze het vaakst dat de maatregelen en handhaving daarvan
strenger mogen.

Bron: Nivel.nl; publicatie 23-11-2020; foto ANP

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Lees meer