Personeel azc behoeft betere agressietraining

31-10-2017

DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van asielzoekerscentra hebben behoefte aan specifiekere training over het omgaan met fysiek geweld. Uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onder personeelsleden blijkt dat zij weliswaar trainingen volgen, maar daarin onvoldoende vaardigheden ontwikkelen. Volgens het WODC zouden de trainingen meer op de locaties zelf moeten plaatsvinden.

Het merendeel van de medewerkers van azc's heeft ten minste één keer per maand te maken met geweld. Een op de drie zegt er zelfs wekelijks mee te worden geconfronteerd. Met name op opvanglocaties voor alleenstaande minderjarigen hebben medewerkers volgens het WODC-onderzoek extra ondersteuning nodig.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) registreerde over 2016 ruim 5500 agressie-incidenten. Een derde daarvan was gericht tegen het personeel van azc's. In veel gevallen geven medewerkers aan goed met de agressie om te kunnen gaan. Dat ligt anders wanneer het om fysieke agressie gaat waarbij 'zachte' interventies niet werken. Dat gebeurt het vaakst op jongerenlocaties. Aangenomen wordt dat dit komt doordat de minderjarigen geen familie om zich heen hebben die hen corrigeert.

 © 2017 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN