Scheiding komt vaakst voor bij twee vrouwen

30-03-2016

Op 1 april is het vijftien jaar geleden dat het eerste homohuwelijk in Nederland werd gesloten. Vrouwen trouwden vaker met een partner van gelijk geslacht dan mannen. Daarnaast liep een huwelijk tussen twee vrouwen meer kans om te stranden dan een huwelijk tussen twee mannen. Dat meldt CBS.

Sinds 2001 is het voor stellen van gelijk geslacht mogelijk om te trouwen. In de eerste twee jaar stapten meer mannenparen dan vrouwenparen in het huwelijksbootje. Vanaf 2003 overtreft het aantal gesloten vrouwenhuwelijken de mannenhuwelijken. In 2015 werden er 765 huwelijkentussen twee vrouwen gesloten en 644 huwelijken tussen twee mannen, iets meer dan in de vijf jaren ervoor.

Nu steeds meer paren van gelijk geslacht getrouwd zijn, neemt ook het aantal echtscheidingen toe. Sinds 2011 strandden jaarlijks meer dan 200 huwelijken tussen twee vrouwen en ruim 100 huwelijken tussen twee mannen.

Huwelijken tussen twee vrouwen eindigen het vaakst in een scheiding

De kans dat een huwelijk uitmondt in een echtscheiding is het grootst bij twee vrouwen. Van de 580 in 2005 gesloten huwelijken tussen twee vrouwen was tien jaar later ruim 30 procent geëindigd in een echtscheiding. De kans dat een huwelijk van twee mannen strandt, is kleiner. Na tien jaar was ruim 15 procent van de mannenhuwelijken uitgemond in een scheiding. Bij huwelijken tussen man en vrouw was dit 18 procent.

 Huwelijken eindigen vaker in een echtscheiding als mensen voor hun twintigste of tussen hun veertigste en vijftigste trouwen. De kans op scheiding is ook groter bij een groter leeftijdsverschil tussen de partners. Ook als rekening wordt gehouden met de leeftijd van de echtelieden en met het leeftijdsverschil blijkt de kans op echtscheiding bij een vrouwenhuwelijk groter dan bij een mannenhuwelijk en een heterohuwelijk. Tussen mannenhuwelijken en huwelijken tussen een man en een vrouw bestaat dan geen verschil in de scheidingskans. 

In de analyses zijn alleen de huwelijken opgenomen waarvan beide partners in 2016 nog in leven waren.

Vooral homomannen zijn ouder als zij trouwen

Partners in een homohuwelijk trouwen gemiddeld op latere leeftijd dan partners in een heterohuwelijk. Mannen die een andere man trouwen zijn gemiddeld ruim 43 jaar op de dag van de bruiloft, terwijl mannen die een vrouw trouwen gemiddeld bijna 37 jaar zijn. Bijna 20 procent van de mannen in een homohuwelijk was 55 jaar of ouder tijdens de bruiloft.

Vrouwen die met vrouwen trouwen zijn ook vaak ouder dan vrouwen die een man huwen. Op een bruiloft van twee vrouwen is de gemiddelde leeftijd van de partners ruim 39 jaar, terwijl vrouwen die een huwelijk met een man aangaan gemiddeld 34 jaar zijn.

Bron: CBS