Scherpere regels voor werken op kazerne

21-09-2017

DEN HAAG (ANP) - Defensie scherpt de procedures aan voor het toelaten van mensen van buiten het leger tot militaire terreinen. Aanleiding is de aanhouding eerder dit jaar van een veroordeelde Syriëganger op vliegbasis Volkel.

Iedereen die werkzaamheden moet verrichten op een militaire basis moet per direct in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), meldt het ministerie van Defensie. Verder wordt de begeleiding van externen op militair terrein aangescherpt en worden aanmeldprocedures aangepast.

Defensie wil de aanmeldprocedure bovendien voor alle militaire terreinen hetzelfde maken. De uitwisseling van bezoekersgegevens tussen defensielocaties moet worden geautomatiseerd. Ook de uitwisseling van informatie tussen de zogeheten Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie en de militaire inlichtingendienst MIVD wordt verbeterd.

Aanhouding

In mei werd een 19-jarige man aangehouden op Volkel die was veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië uit te reizen. Hij was ingehuurd via een uitzendbureau om mee te helpen bij graafwerkzaamheden op de basis. Destijds zijn niet de juiste procedures gevolgd bij de toelating van de man tot het terrein, hoewel dat voor zijn toelating waarschijnlijk niet had uitgemaakt.

Minister Jeanine Hennis van Defensie kondigde na het incident aan ,,alle procedures wederom grondig tegen het licht te houden’’.

Er waren overigens geen aanwijzingen dat de man, Waïl el A., kwade bedoelingen had op de basis. Hij viel op tijdens een routinecontrole omdat hij andere kleding aanhad dan de rest van de werkploeg en hij zijn pas niet zichtbaar droeg. Toen bleek dat hij was veroordeeld voor een poging om naar Syrië te reizen hield de marechaussee hem aan.

© 2017 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN