Soldaat krijgt minder vaak tuchtstraf

25-04-2015

DEN HAAG (ANP) - Het aantal tuchtprocessen en -straffen bij het leger is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. In 2012 waren er nog 873 tuchtzaken tegen militairen, vorig jaar nog maar 522. Het aantal tuchtstraffen is afgenomen van 755 naar 425. Dat blijkt uit cijfers die door Defensie zijn vrijgegeven.

Op het eerste gezicht lijkt het of militairen steeds braver worden. Het ministerie van Defensie weet niet waarom het aantal interne disciplinaire processen en straffen daalt. Maar volgens advocaten komt de afname vooral doordat commandanten bij lichte vergrijpen steeds vaker alleen een aantekening maken in het personeelsdossier.

Een militair kan een tuchtstraf krijgen voor allerlei lichtere vergrijpen, zoals ongeoorloofde afwezigheid of het niet opvolgen van dienstvoorschriften. Van dat laatste kan bijvoorbeeld sprake zijn als onderhoud niet goed is uitgevoerd of als een militair tegen de huidige voorschriften in met zijn uniform aan, van en naar de kazerne reist.

Diefstal

Ook diefstal komt voor. In 2012 leidde dat twaalf keer tot een tuchtstraf, vorig jaar acht keer. De tuchtstraffen houden meestal een geldboete of een berisping in.

Advocaat Sébas Diekstra, die veel militairen bijstaat, ziet dat commandanten de disciplinaire straffen meer en meer links laten liggen en vergrijpen alleen vastleggen in het personeelsdossier. Zulke aantekeningen kunnen uiteindelijk tot ontslag leiden.

Snoep

Diekstra staat onder anderen de inmiddels bekende paleiswachten van de marechaussee bij, die zijn ontslagen omdat ze snoep zouden hebben gestolen uit een automaat bij de Koninklijke Stallen in Den Haag.

Bij de marechaussee is het aantal straffen de afgelopen jaren overigens ook iets afgenomen. Vorig jaar kreeg dertig keer een marechaussee een tuchtstraf en in 2012 37 keer.

(c) ANP 2015, alle rechten voorbehouden