'Spanningen en meningsverschillen nemen toe'

29-03-2019

DEN HAAG (ANP) - Driekwart van de Nederlanders denkt dat de meningsverschillen over maatschappelijke kwesties, zoals immigratie/integratie en het klimaat, in ons land toenemen. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de jongste peiling van de stemming onder de bevolking.

De meningsverschillen nemen volgens veel Nederlanders vooral toe door internet en sociale media. Maar ook traditionele media, zoals radio, kranten en tv, vergroten volgens hen tegenstellingen tussen mensen.

Nederlanders zien vooral oplopende spanningen en conflicten tussen allochtonen en autochtonen. Volgens het SCP springen deze spanningen eruit in vergelijking met andere groepen in Nederland. ,,Nederland valt hiermee op in de Europa'', aldus de onderzoekers.

De grootste tegenstelling zien Nederlanders tussen arme en rijke mensen. Daarop volgen tegenstellingen tussen hoger- en lageropgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen en tussen werkenden en werklozen.

Het SCP stelt ook vast dat Nederlanders somberder zijn geworden over de economie. De stijgende kosten van het levensonderhoud, zoals de gezondheidszorg, energie en woningen, worden als belangrijkste reden genoemd.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN