Steeds minder tienermoeders

07-04-2016

Vergeleken met andere landen telt Nederland weinig tienermoeders. In 2015 kregen 1 574 tienermeisjes een kind, opnieuw minder dan een jaar eerder. Bij meisjes van Antilliaanse en Surinaamse herkomst is het aantal tienermoeders relatief nog altijd wat hoger, maar bij meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst zijn dat er inmiddels ongeveer evenveel als bij autochtone meisjes. Dat meldt CBS.

In 2015 kregen 3,2 op de duizend meisjes onder de twintig jaar een kind. Een jaar eerder waren dit er nog 3,7. Het aantal tienermoeders neemt al jaren af. Sinds 2011 worden jaarlijks minder dan 5 op de duizend meisjes tussen de vijftien en twintig jaar moeder. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren het er nog ruim 20 op de duizend.

Bijna 80 procent van de tienermoeders in 2015 was achttien of negentien jaar en 8 procent was jonger dan zestien. Het aantal tienermoeders is de laatste jaren in alle leeftijdsgroepen gedaald.

Bijna de minste tienergeboorten ter wereld

Het geboortecijfer onder tieners in Nederland behoort tot de laagste ter wereld. Binnen Europa is het alleen in Zwitserland en Denemarken nog iets lager dan in ons land. Bulgarije en Roemenië kennen de hoogste aantallen tienergeboorten. In 2014 werden in deze landen ongeveer 40 op de duizend tienermeisjes moeder.

Bron: CBS