'Student tevredener dan ooit over opleiding'

21-05-2015

UTRECHT (ANP) - Niet eerder waren studenten in Nederland zo tevreden over hun opleiding. Met name hbo'ers zijn duidelijk meer te spreken over de inhoud van hun studie dan in 2014. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête, die donderdag openbaar wordt gemaakt door Stichting Studiekeuze123. Dat is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en studentenorganisaties.

Voor het onderzoek zijn ruim 700.000 studenten uitgenodigd. Van hen deed bijna 39 procent mee. Studenten in het hoger onderwijs zijn in 2015 over vrijwel alle onderwerpen positiever dan vorig jaar. 58,3 Procent is te spreken over de inhoud van hun studie, terwijl dat in 2014 nog 53,6 procent van de studenten betrof. Universitaire studenten zijn traditiegetrouw meer tevreden. Zij beoordelen de inhoud van hun opleiding op een schaal van 1 tot 5 (waarbij een 5 'zeer tevreden' is) gemiddeld met een 3,79. Bij het hbo is dit een 3,58.

Ook als het gaat om huisvesting klinken er positieve geluiden: 50,8 procent van de studenten is tevreden over de beschikbaarheid van woonruimte tegenover 44,5 procent in 2014. Volgens Stichting Studiekeuze 123 ,,lijkt het realiseren van extra studentenwoningen in met name de grote studenten zijn vruchten af te werpen."

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) spreekt van ,,een prachtige score". ,,De instellingen in de docenten verdienen hier een compliment voor." ,,Maar", zo tekent de bewindsvrouw aan, ,,de enquête laat ook nog genoeg verbeterpunten zien." Als verbeterpunten noemen studenten de studieroosters, stagebegeleiding en de voorbereiding op de stage.

(c) ANP 2015, alle rechten voorbehouden