'Tekortkomingen in behandeling suïcidaal kind'

07-02-2019

DEN HAAG (ANP) - De behandeling van een minderjarige die zelfmoord pleegde in een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie is niet goed gegaan. De therapie is niet vaak genoeg besproken met deskundigen die niet bij de behandeling waren betrokken. Inmiddels heeft het centrum, Triversum, alle aanbevelingen en verbetermaatregelen doorgevoerd. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het kind verbleef in een gesloten setting in een afdeling van Triversum in Noord-Holland. Zomer 2017 kwam er een melding van zelfdoding. Daarnaar deed de inspectie onderzoek door onder meer met ouders en professionals te praten. Daaruit blijkt dat er te weinig advies is ingewonnen van externe deskundigen, wat nodig is om met enige afstand naar het behandelbeleid te kunnen kijken. Al met al was er te weinig evaluatie en reflectie op de behandeling, stelt de inspectie.

Bij een vervolgbezoek najaar 2018 zag de inspectie dat alle verbetermaatregelen waren doorgevoerd.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN