Top over thuiszittende scholieren

13-06-2016

UTRECHT (ANP) - De staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid) tekenen maandag 13 juni het zogeheten Thuiszitterspact. Het pact is bedoeld om leerplichtige scholieren die thuiszitten weer naar school te krijgen.

Het pact wordt gesloten samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de brancheorganisaties van het basis en voortgezet onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad. De Landelijke Thuiszitterstop wordt gehouden in Utrecht.

Daar worden afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. Doel is om te komen tot een sluitende aanpak, waardoor er geen kinderen meer tussen wal en schip vallen. Afgelopen schooljaar zaten een kleine 10.000 leerlingen voor kortere of langere tijd thuis.

 © 2016 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN