Unieke samenwerking voor vernieuwing noodhulp

24-03-2016

Kabinet, bedrijfsleven, hulporganisaties en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de noodhulp te vernieuwen. Op initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is vandaag de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI) gelanceerd. Doel van deze coalitie is te komen tot nieuwe vormen van samenwerking in de hulp aan mensen die zijn getroffen door oorlogsgeweld en rampen. Ploumen: 'Dit is een unieke samenwerking met als doel noodhulp moderner en effectiever te maken.'

De coalitie bestaat in de kern uit het ministerie van Buitenlandse Zaken, ondernemingsorganisatie VNO-NCW, het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland, UNICEF, Capgemini Consulting en de gemeente Den Haag. Met name VNO-NCW voorzitter Hans de Boer en Rode Kruis directeur Gijs de Vries zijn, samen met de minister, de aanjagers geweest van dit nieuwe initiatief waarbij inmiddels ruim 20 kennisinstellingen, bedrijven en hulporganisaties zijn betrokken. Ze delen kennis en ervaringen en bieden praktische hulp wat tot nu toe alleen op ad hoc basis gebeurde. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking tussen het Rode Kruis en UNICEF met de Philips Foundation op het vlak van gezondheidszorg en de inzet van DSM aan het World Food Programme op het gebied van voeding en innovatie. Dit laatste programma bereikt 25 miljoen mensen per jaar.

Ploumen: 'Deze coalitie is een doorbraak. Bedrijven werken al met hulporganisaties samen, maar dat ze op een dergelijke schaal hun kennis en kunde ter beschikking stellen, is ongekend. Ik verwacht hier veel van als het gaat om innovatie van hulp: hoe kunnen we op een effectievere manier meer mensen bereiken? Dit voorbeeld neem ik mee naar de World Humanitarian Summit in Istanbul in mei. Het is een goed voorbeeld hoe we ook wereldwijd beter kunnen samenwerken om noodhulp te vernieuwen.'
                                                                                        
Het aantal mensen dat is getroffen door een crisis is de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 125 miljoen mensen, de kosten zijn in deze periode zelfs verdrievoudigd. De huidige vorm van hulp blijkt ontoereikend en is niet houdbaar. Te veel mensen blijven daardoor verstoken van hulp, die ook nog eens een ander karakter krijgt. Innovatie is nodig om adequate antwoorden op deze veranderingen te vinden en mensen in nood beter te kunnen helpen.

Bron: Rijksoverheid; foto: ANP