Vaker dwangseks bij meisjes speciaal onderwijs

28-03-2019

UTRECHT (ANP)- Meisjes op zogenoemde cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan hun leeftijdsgenootjes op reguliere scholen. Dat blijkt uit een onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. Het is voor het eerst dat deze organisaties onderzoek deden naar de seksuele gezondheid van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs.

Naar cluster 4-scholen gaan jongeren met psychische stoornissen of ernstige gedragsproblemen.

27 procent van de meisjes op cluster 4-scholen werd ooit in haar leven gedwongen tot seksuele handelingen. Voor meisjes in het regulier onderwijs is dat 7 procent. Meisjes op cluster 4-scholen hebben ook meer seksuele ervaring dan meisjes in het reguliere onderwijs. Een op de drie meisjes (35 procent) heeft ervaring met geslachtsgemeenschap tegen een op de zes (16 procent) op reguliere scholen.

Leerlingen op scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en jongeren op mytylscholen hebben volgens het onderzoek juist minder ervaring met zoenen en seks dan jongeren in het reguliere onderwijs.

Bijna alle van de ruim 1100 jongeren die meewerkten, van jongeren met ernstige gedragsproblemen tot jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking, zijn verliefd geweest. En de meesten gaan ook romantische relaties aan. Hierin verschillen ze niet van jongeren in het reguliere onderwijs, stellen de onderzoekers.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN