Vrouwen aan de top weer iets talrijker

26-05-2015

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven is vorig jaar opnieuw licht toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek onder een kleine 250 Nederlandse bedrijven die het zogeheten Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. Tussen 2013 en 2014 steeg het aandeel vrouwen in de top bij de bedrijven gemiddeld van 19,8 naar 20,9 procent.

De commissie die de vorderingen bijhoudt, drukt de politiek op het hart geen gas terug te nemen bij het stimuleren van bedrijven om meer vrouwen te benoemen op hoge posten in de directie en managementlagen daaronder.

Nederland loopt in vergelijking met het buitenland ver achter met het aantal vrouwen in de raden van bestuur (rvb) en in raden van commissarissen (rvc). Het streefcijfer in Nederland is dat die voor 30 procent uit vrouwen moeten bestaan. Daar voldoen nog maar weinig bedrijven aan. De wet die dit regelt, wordt dit jaar door de Tweede Kamer geëvalueerd.

Zelfregulering

,,Hou vol, zet beleid voort en continueer succesvolle bestaande initiatieven en stimuleer vernieuwing'', is de boodschap die de commissie aan Den Haag wil meegeven. De cijfers die dinsdag werden gepresenteerd, tonen volgens de commissie aan dat de zelfregulering een ,,effectief instrument'' is voor meer vrouwen aan de top.

Het Charter Talent naar de Top bestaat al sinds 2008 en het lijkt erop dat het initiatief nu vruchten begint af te werpen, aldus de commissie. Ondertekenaars van het charter presteren stukken beter dan bedrijven die dit niet hebben ondertekend. Bijna 44 procent van de rvb's en ruim 21 procent van de rvc's van de ondertekenaars voldoen al aan het streefcijfer, tegen een kleine 9 en ruim 11 procent bij andere ondernemingen.

Maatregelen

De commissie vraagt de politiek verder om te werken aan maatregelen die het makkelijker maken voor ouders om werk met de zorg van een gezin te combineren. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe regeling voor zwangerschap en ouderschapsverlof.

Vrouwen zelf zouden daarnaast minder bescheiden moeten zijn en zouden meer kunnen wedijveren om in de top aan de slag te komen, vindt de commissie. Vrouwen mogen zich best wat sterker bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, is een van de aanbevelingen. Ook zouden ze in hun carrière de waarde van nevenfuncties meer moeten erkennen.

(c) ANP 2015, alle rechten voorbehouden