Zien of verdachte liegt is niet mogelijk

02-08-2018

AMSTERDAM (ANP) - Een verdachte die tijdens zijn verhoor stottert, wegkijkt en friemelt. Hoewel dit volgens sommige mensen aantoont dat iemand glashard aan het liegen is, zegt het helemaal niets. Zien of iemand liegt is namelijk onmogelijk, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Het NSCR analyseerde opnamen van verdachtenverhoren, interviews en vragenlijsten. Hieruit blijkt dat zenuwachtig gedrag tijdens een verhoor voor verschillende interpretaties vatbaar is. Omdat verhoren stressverhogend werken, is het heel normaal dat iemand zenuwachtig is. ,,Zenuwachtig gedrag betekent dan juist niet dat een verdachte liegt", aldus de onderzoekers.

Volgens het NSCR kunnen spreken met een hoge stem en minder bewegingen maken met handen en voeten wel duiden op liegen, maar wordt op dit soort gedrag minder goed gelet. Opgenomen beeld van een verhoor kan afleiden van de inhoud. Kijkers, aldus het NSCR, letten dan vooral op wat een verdachte doet maar minder goed op wat hij zegt.

Uit de studie kwam naar voren dat professionals zoals politiemensen minder snel denken dat een verdachte liegt dan leken.

Het NSCR is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN