Zorgen over forse groei buitenlandse studenten

30-07-2018

AMSTERDAM (ANP) - Studentenorganisatie ISO maakt zich grote zorgen over de ,,explosie'' aan nieuwe eerstejaars economie studenten uit het buitenland. ,,Het kan niet anders dan dat deze toename de kwaliteit van het onderwijs onder druk zet. Wat het hoger onderwijs nodig heeft is kleinschaliger onderwijs, met meer aandacht voor de individuele student. Dat is zo onmogelijk'', zegt Tom van den Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Uit een rondgang langs de grootste Nederlandse economiefaculteiten door het Financieel Dagblad blijkt dat universiteiten de hoge aantallen internationale studenten nauwelijks aankunnen. De Universiteit van Amsterdam (UvA) rekent dit jaar op 1800 eerstejaars, tegen 840 in 2016. Daarvan komt 40 tot 50 procent uit het buitenland. Ook in Rotterdam, Groningen en Maastricht is sprake van een forse toename van het aantal internationale studenten.

,,We lopen tegen allerlei problemen aan doordat de opleidingen te groot worden'', zegt Kees Praagman van de Rijksuniversiteit Groningen tegen het FD. De populariteit van de Nederlandse studies komt voor een belangrijk deel doordat lessen in het Engels worden gegeven.

Het ISO waarschuwt al langer dat de enorme toestroom van internationale studenten de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten onder druk zet. ,,Internationalisering mag nooit de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten onder druk zetten, dat vindt ook de minister. Het wordt tijd dat ze hier echt werk van gaat maken'', aldus van den Brink.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN