ACM start onderzoeken naar misleidende duurzaamheidsclaims in drie sectoren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start onderzoeken naar misleidende duurzaamheidsclaims in de sectoren energie, zuivel en kleding. De ACM heeft deze sectoren gekozen omdat zij bij vooronderzoek hier veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims zag. Bovendien speelt duurzaamheid voor consumenten bij hun aankopen in deze sectoren een grote rol. In totaal zijn ruim 170 bedrijven aangeschreven met de oproep hun duurzaamheidsclaims te controleren op juistheid. Als bedrijven consumenten misleiden over de duurzaamheid van hun producten kan de ACM boetes opleggen.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij doen deze actie om bedrijven te activeren hun duurzaamheidsclaims kritisch te bekijken op juistheid, duidelijkheid en onderbouwing. We starten met deze drie sectoren omdat hier het duurzaamheidsaspect voor consumenten een grote rol speelt bij hun aankopen. Consumenten moeten de duurzaamheidsclaims kunnen vertrouwen. En bedrijven met eerlijke claims mogen geen oneerlijke concurrentie ondervinden van bedrijven die consumenten misleiden met misleidende claims.”

Actie ACM
In de energiesector heeft de ACM ruim 60 leveranciers aangeschreven om hun claims te controleren. In haar brief noemt de ACM voorbeelden van claims over duurzame energie die misleidend zijn, zoals:

“Het merendeel van onze groene stroom wordt opgewekt in Nederland”, terwijl uit het stroometiket blijkt dat 20% is opgewekt in Nederland en 80% niet;
“In Nederland presteren wij het beste op het gebied van energietransitie”, terwijl volstrekt onduidelijk is waarmee wordt vergeleken en op grond waarvan dit bedrijf ‘de beste’ is.
In de kledingsector zijn ruim 70 kledingbedrijven aangeschreven met het verzoek hun claims kritisch onder de loep te nemen. Claims die de ACM hier tegenkwam zijn:

Een kledingaanbieder gebruikt de claim ‘T-shirt van biologisch katoen’, terwijl het T-shirt maar voor 50% bestaat uit biologisch katoen;
op een kledingwebsite kun je het aanbod filteren op “duurzaamheid”. Consumenten die dit filter gebruiken, krijgen alle kledingstukken met het label “duurzame keuze” te zien. Maar de webwinkel vermeldt niet wat er duurzaam is aan de getoonde kleding.
In de zuivelsector zijn ruim 40 bedrijven aangeschreven. Geconstateerde claims in de zuivelsector:

Op een pak melk staat dat op de voorkant dat het ‘duurzaam’ is. Op de achterkant staat dat de koeien vaak naar buiten mogen en de boerderij zelf stroom opwekt. Zelfs met deze uitleg blijft het voor de consument onduidelijk wat het precieze duurzaamheidsvoordeel is;
Op een melkpak staat ‘30% minder CO2-uitstoot’. Hieruit wordt niet duidelijk waarop dit slaat. Het bleek te gaan om 30% minder CO2-uitstoot bij de fabricage van deze verpakking ten opzichte van de vorige.

Bron: ACM; foto: Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay