Start aanbestedingen nieuwe politievoertuigen

door | apr 28, 17:04 | Mobiliteit

Nederland – Nog dit jaar start een nieuw aanbestedingstraject voor politievoertuigen. Ter voorbereiding hierop organiseert de politie een zogeheten marktconsultatie, waarvoor leveranciers en op- en inbouwers zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst wordt gehouden op 28 april. Het doel is toetsen of de uitgangspunten van de politie haalbaar zijn en een goede basis vormen voor de aanbestedingen.

Wagenpark van 11.000 voertuigen

Ruim 11.000 voertuigen telt het wagenpark van de politie. Het overgrote deel daarvan wordt de komende jaren vervangen. Daarvoor start nog in 2015 een Europees aanbestedingstraject. Ter voorbereiding daarop is vanmiddag, 28 april, een zogenoemde marktconsultatie.

Aanbesteding per categorie

Naast deze marktconsultatie zijn ook met interne en externe experts uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor de aanbesteding. Een van die uitgangspunten is dat aanbestedingen voor de herkenbare voertuigen (bijvoorbeeld noodhulpvoertuig of cellenbus) per categorie gaan, in plaats van alles ineen. Het worden daardoor meerdere aanbestedingen waarbij veel marktpartijen kunnen deelnemen.

Toetsen uitgangspunten aanbesteding

Leveranciers en op- en inbouwers geven tijdens de consultatie hun adviezen en opvattingen voor de aanbesteding. Bij hen wordt bijvoorbeeld getoetst in hoeverre de strategische uitgangspunten een goede basis vormen voor de aanbestedingen van de politievoertuigen en of ze haalbaar zijn.

Planning

Tot eind mei is tijd gereserveerd voor het mogelijk heroverwegen van de strategische uitgangspunten. Daarna starten meerdere aanbestedingen van onder andere de categorieën noodhulp (1500 voertuigen), handhaving (685 voertuigen), motoren (1110) en recherche (2100). Omdat elke aanbesteding een eigen planning kent, kan ook de datum verschillen waarop de uitslagen bekend zijn.

Bron: politie.nl

Loading