Vernieuwde steun voor infrastructuur in ontwikkelingslanden

17-06-2015

Nederland heeft de regeling voor financiële steun voor grote infrastructurele werken in ontwikkelingslanden vernieuwd. ‘De bouw en aanleg van bijvoorbeeld havens, irrigatiesystemen en kustbescherming zijn cruciaal voor economische ontwikkeling en een beter bestaan van de bevolking. Het nieuwe programma DRIVE speelt daar op een eigentijdse manier op in,’ aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De verwachting is dat investeringen in infrastructuur de komende jaren enorm zullen toenemen in Afrika. Rapporten spreken over een ‘boom’ van jaarlijks meer dan 100 miljard dollar aan investeringen gedurende een lange periode.

DRIVE staat voor Development Related Infrastructure Investment Vehicle en is de opvolger van het Programma voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur in Ontwikkelingslanden (ORIO). 
Met behulp van Drive kunnen bedrijven een aantrekkelijker en efficiënter financieringsaanbod doen bij de aanbesteding van infrastructuur in ontwikkelingslanden. Daardoor maken ze grotere kans om het project te realiseren, tegelijkertijd verbinden ze zich aan het bevorderen van het ondernemingsklimaat en de werkgelegenheid. De aanbestedende overheden krijgen op hun beurt toegang tot complete financiering tegen lagere kosten.

Verbetering van de infrastructuur -op diverse terreinen, zoals wegen, water en gezondheid- wordt alom gezien als een belangrijke aanjager van vooruitgang. Minister Ploumen: ‘Goede wegen stimuleren handel. Net zoals goede water- en afvalzuivering bijdraagt tot een betere levensstandaard en meer bedrijvigheid.’ Door gebrekkige infrastructuur hebben mensen vaak weinig mogelijkheden om hun producten op een lokale markt of internationaal te verhandelen of om naar hun werk en terug te reizen. Gemiddeld zijn mensen in Afrika ruim 30 procent van hun inkomen en tijd kwijt aan hun dagelijks woon-werk verkeer. DRIVE kan een positieve rol spelen om daarin verandering te brengen

De uitvoering van DRIVE ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Tot 2017 is er 150 miljoen euro beschikbaar om overheden via bedrijven te ondersteunen bij de bouw van infrastructuur. Per project is tussen de 500.000 en 30 miljoen euro beschikbaar, afhankelijk van het land, de omvang en de aard van het project. Ondernemers die zich aansluiten moeten voldoen aan de OESO-richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Bron: Rijksoverheid