Asscher: zwaarbevochten compromis

22-04-2015

DEN HAAG (ANP) - De oplossing die VVD en PvdA hebben gevonden voor de opvang van illegalen is ,,een zwaarbevochten compromis''. Vicepremier Lodewijk Asscher zei dat woensdag in een toelichting op het akkoord dat de twee regeringspartijen hebben gesloten.

Premier Mark Rutte gaf toe dat het een moeilijk onderwerp was. Toen VVD en PvdA in september 2012 aan dit kabinet begonnen, wisten ze dat er ,,een paar heel lastige onderwerpen'' aan zaten te komen. ,,Dit was misschien wel het meest ingewikkelde probleem.'' Rutte gaf toe dat de onderhandelingen ,,bij tijd en wijle spannend'' waren geweest. ,,Maar we zijn eruit gekomen, dat is het goede nieuws.'' Hij sprak de ambitie uit om met de PvdA door te regeren tot de verkiezingen in 2017.

Asscher zei dat hij steeds het vertrouwen had gehad dat partijen eruit konden komen. ,,Maar ik wist het niet op elk moment zeker.'' Asscher gaf toe dat het overleg van de afgelopen negen dagen inhoudelijk moeilijk was geweest. ,,Het ging over mensen, het roept emoties op en dat werd door beide partijen gevoeld. Politiek was het ook lastig. Het resultaat was een wel degelijk zwaarbevochten compromis.''

Twee besluiten

Rutte legde uit dat het kabinet twee besluiten heeft genomen. In vijf grote gemeenten komt er door het Rijk betaalde opvang voor mensen die mee willen werken aan terugkeer naar het land van herkomst. Die periode wordt beperkt tot een aantal weken. Voor wie niet meewerkt, stopt de voorziening. Daarnaast heeft het kabinet besloten dat de gemeentelijke opvanglocaties die er nu zijn buiten de vijf grote steden, worden gesloten. Rutte zei dat het kabinet dat ook zal handhaven.

Voor andere dan de vijf grote gemeenten die nu 'bed, bad en brood' bieden, betekent het kabinetsbesluit dat hun opvang tot een uitspraak van de Raad van State door mag lopen en ook nog betaald wordt door het Rijk. Als de Raad van State oordeelt dat opvang niet hoeft, wordt overgegaan naar het nieuwe systeem. Asscher zei dat dat onverlet laat dat burgemeesters altijd in individuele gevallen noodopvang kunnen bieden. ,,Maar de voorzieningen moeten dan dicht. Dat is de logische consequentie.''

(c) ANP 2015, alle rechten voorbehouden