Definitief groen licht voor vorming Gooise Meren

26-05-2015

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp. Met de vorming van de nieuwe gemeente Gooise Meren per 1 januari 2016 komt een eind aan een lange discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten.

In 2012 heeft de Tweede Kamer een eerder voorstel tot samenvoeging van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp afgewezen. De provincie Noord-Holland heeft daarna het initiatief genomen om te komen tot nieuw bestuurlijk perspectief voor deze gemeenten, uiteindelijk resulterend in een advies van de provincie om Bussum, Muiden en Naarden te fuseren per 1 januari 2016.

Op 7 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit voorstel. Bij de behandeling in de Tweede Kamer zijn verschillende moties aangenomen. De uitvoering van deze moties leidt tot een betere financiële uitgangspositie voor Gooise Meren. De uitvoering van de motie-Veldman geeft Muiden de mogelijkheid een renterisico af te dekken en de uitvoering van de motie-Bruins Slot heeft geleid tot een aanvullende financiële inspanning van de provincie Noord-Holland aan Muiden. Naar aanleiding van de motie-Schouw en Bisschop worden financiële risico’s voor Gooise Meren afgedekt.

Met de vorming van Gooise Meren en Edam-Volendam per 1 januari 2016 daalt het aantal gemeenten in Nederland van 393 naar 390. Naar verwachting vinden de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden op 18 november plaats.

Bron: Rijksoverheid