• Start
  • Politiek
  • Eerste Kamer akkoord met vergroten invloed ouders op de kinderopvang

Eerste Kamer akkoord met vergroten invloed ouders op de kinderopvang

28-04-2015

Den Haag - De positie van ouders met kinderen op de kinderopvang en in peuterspeelzalen wordt versterkt. Alle kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Nu geldt dit alleen voor bepaalde klachten en alleen voor organisaties die lid zijn van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Ouders en oudercommissies kunnen vanaf dat moment zaken waar zij niet uitkomen met de kinderopvangorganisatie voorleggen aan deze commissie. Ouders moeten daarvoor wel eerst de interne klachtenprocedure doorlopen. De Geschillencommissie brengt vervolgens een bindend advies uit.

Om de positie van ouders verder te versterken wordt hun adviesrecht uitgebreid. In de toekomst zullen oudercommissie ook adviseren over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvangorganisatie en hierover tenminste een keer per jaar in gesprek gaan met de kinderopvangorganisatie. 

De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met dit wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wetswijziging gaat op 1 januari 2016 in. Tot de inwerkingtreding van deze wijziging blijft het huidige klachtrecht voor de kinderopvang bestaan.

Bron: Rijksoverheid