EU-landen eens over wet massaclaims

28-11-2019

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen hebben in Brussel overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel dat het voor consumenten overal in de EU mogelijk maakt collectief schade te verhalen op bedrijven die Europese regels hebben overtreden. De Europese consumentenorganisatie BEUC spreekt van een "aanzienlijke stap" en verwijst naar het dieselschandaal waarvoor Volkswagenbezitters nog steeds niet zijn gecompenseerd.

Nederland steunt het voorstel omdat de beoogde wet veel lijkt op de onlangs unaniem in de Tweede Kamer aangenomen Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Zo worden er strenge eisen gesteld aan de belangenorganisaties die namens gedupeerden optreden. Ook mogen nationale rechters buitenlandse claims toetsen op ontvankelijkheid. Volgens diplomaten zullen dergelijke voorwaarden misbruik van de wet voorkomen en worden consumenten beschermd.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN