Kabinet krijgt geld maar niet aan het rollen

15-05-2019

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet slaagt er maar moeilijk in om de extra miljarden die het heeft uitgetrokken ook uit te geven. Dat komt doordat investeringen nu eenmaal tijd kosten en doordat het door de krappe arbeidsmarkt niet meevalt extra leraren, agenten, ouderenverzorgers, cipiers en commando's te vinden, zegt de Algemene Rekenkamer.

De Rekenkamer, die toeziet op de uitgaven van het Rijk, bracht woensdag verslag uit aan de Tweede Kamer over wat er in 2018 van alle kabinetsplannen is terechtgekomen. Op deze Verantwoordingsdag, ook wel 'gehaktdag' genoemd, komen alle ministeries met hun jaarverslagen.

Waar een miljard euro op de plank bleef liggen, kampten andere overheidsdiensten juist met achterstallig onderhoud. Onderhoud aan bruggen en sluizen moest bijvoorbeeld worden uitgesteld omdat het geld op was, terwijl er tegelijkertijd ruim een half miljard voor infrastructuur is doorgeschoven naar volgend en daaropvolgend jaar.

De Rekenkamer drukt het kabinet op het hart meer aandacht te besteden aan ICT. Van de 47 keer dat het vorig jaar misging in de bedrijfsvoering van de overheid, ging het 19 keer om ICT of de beveiliging van gegevens. Het Rijk kijkt volgens de Rekenkamer nu vooral naar nieuwe ICT en vergeet de bestaande systemen. Maar met dat laatste is veel meer geld gemoeid, waarschuwt de toezichthouder.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN