Kabinet legt vandaag verantwoording af

20-05-2015

Het kabinet legt vandaag verantwoording af over de overheidsfinanciën en het gevoerde beleid van 2014. Deze derde woensdag in mei heet Verantwoordingsdag.

De minister van Financiën biedt om 13.00 uur het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en het rijksjaarverslag aan de Tweede Kamer aan. Ook stuurt de minister-president de Verantwoordingsbrief aan de Tweede Kamer. Daarin staat een politiek-bestuurlijke beschouwing over het afgelopen jaar.

Het rijksjaarverslag bestaat uit de financiële jaarverslagen van alle ministeries.

Het Financieel Jaarverslag is een toelichting op het rijksjaarverslag en blikt terug op de economische en financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Op dinsdag 26 mei gaat minister Dijsselbloem in debat met de Tweede Kamer over de verantwoordingsdagstukken.