Koenders: 3 miljoen voor ontmijning

30-04-2015

New York - Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) trekt dit jaar 3 miljoen euro uit voor VN-organisatie UNMAS, die over de hele wereld werkt aan ontmijning. Dat maakte Koenders bekend tijdens een bezoek aan New York, waar hij ook een interactieve tentoonstelling over ontmijning bezocht.

‘De aanwezigheid van mijnen is bijzonder ontwrichtend voor een gemeenschap. Mensen kunnen een groot deel van hun leefomgeving niet meer gebruiken uit angst voor explosies. Iedere dag vallen er nog acht slachtoffers door mijnen, waarvan de helft kinderen. Ook vee is vaak slachtoffer van mijnen; met alle economische gevolgen van dien’, aldus Koenders.

In totaal besteedt Nederland dit jaar ruim 9 miljoen euro aan ontmijning en voorlichting over de kwalijke gevolgen van deze wapens. Dit geld gaat naar NGO’s die werken aan het doel om de wereld in 2025 mijnvrij te krijgen. ‘Dat is een ambitieuze doelstelling, want er liggen in 56 landen nog mijnen. Maar als de internationale gemeenschap de schouders eronder zet, moet het lukken.’

Koenders ziet al vooruitgang op dit gebied. ‘Mozambique verklaart zich binnenkort mijnvrij en in Colombia zijn afspraken gemaakt om samen met de FARC mijnen te gaan ruimen als onderdeel van de vredesonderhandelingen. Dat zijn stappen die groot verschil maken in het dagelijks leven van veel mensen’, aldus de minister.

De afgelopen jaren heeft UNMAS 35 miljoen vierkante meter land mijnvrij gemaakt en zijn 280.000 mensen voorgelicht. Nederland heeft speciale aandacht voor de Palestijnse gebieden, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan en Irak. ‘Hier zijn conflicten nog gaande, wat het extra moeilijk maakt om mijnen te ruimen en te voorkomen dat er nieuwe mijnen worden gelegd’, zegt de minister. ‘Juist hier is het van belang dat mensen de mogelijkheid hebben om economische activiteiten te ondernemen en om naar school te gaan. Mijnen ondermijnen dit.’

Volgens Koenders maakt de expositie van UNMAS in het VN-gebouw in New York overduidelijk hoe lastig het voor mensen is om in een gebied te leven zonder te weten waar de mijnen liggen. ‘Met behulp van virtual reality kun je zien welke mijn er in de ruimte ligt, welke schade deze aan kan richten, en hoeveel van dit soort mijnen nog ergens liggen. Zo’n tentoonstelling drukt bezoekers weer even met de neus op de feiten: landmijnen moeten worden aangepakt.’

Om dat pleidooi kracht bij te zetten werkt Koenders mee aan een voorlichtingsfilm over ontmijning. Aan die opnames doen onder meer ook VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon en acteur Daniel Craig (James Bond) mee.

Bron: Rijksoverheid; Foto: ANP