Koenders spreekt Guatemala aan op mensenrechten

11-05-2015

Koenders heeft zijn bezoek aan Guatemala afgesloten dat in het teken stond van mensenrechten en straffeloosheid. Hij sprak daar onder anderen met zijn collega-minister Morales en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. ‘Onze landen hebben een lang gevestigde relatie. Bovendien ben ik persoonlijk nauw betrokken bij Guatemala vanuit eerdere functies’, zei Koenders, die het land ook in 2007 en 2008 bezocht als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Koenders bezocht Guatemala op de dag dat Vice-President Roxana Baldetti is afgetreden.

In het gesprek met Morales benadrukte de minister dat Guatemala nog uitdagingen kent. ‘Vooral op het gebied van straffeloosheid en georganiseerde misdaad is nog een slag te slaan. Corruptie wordt nog te vaak niet aangepakt en verdedigers van mensenrechten, waaronder rechters, worden met regelmaat belemmerd in hun werk’, zei de minister. ‘Dit staat ook verdere economische ontwikkeling in de weg.’

Nederland heeft de afgelopen jaren nauw samengewerkt met Guatemala bij het tegengaan van straffeloosheid en wil dit ook de komende tijd blijven doen. Zo steunt Nederland de VN-commissie tegen straffeloosheid in Guatemala (http://www.rijksoverheid.nl/presentation/shared-ro/images/sprites/inline.png); background-position: 0px -170px; background-repeat: no-repeat;">CICIG), die onder andere het openbaar ministerie ondersteunt bij haar werk. ‘Het is positief dat de autoriteiten een verzoek hebben ingediend de werkzaamheden van CICIG met twee jaar te verlengen. Nu is het van belang dat het mandaat van de commissie ongewijzigd blijft en de commissaris zijn goede werk kan voortzetten. Minister Morales heeft mij verzekerd dat dat het geval zal zijn.', aldus de minister. 'De hedendaagse ontwikkelingen in Guatemala onderstrepen het belang hiervan des temeer', voegde hij daaraan toe.

‘De afgelopen jaren heeft het openbaar ministerie in Guatemala veel geïnvesteerd in de strijd tegen straffeloosheid. De vorige procureur-generaal, Claudia Paz y Paz, heeft op dit gebied veel bereikt. Dit heb ik ook kenbaar gemaakt in mijn toespraak tijdens het Movies that Matter festival in Den Haag vorige maand, bij de première vanhttp://www.rijksoverheid.nl/presentation/shared-ro/images/sprites/inline.png); background-position: 0px -170px; background-repeat: no-repeat;"> Burden of Peace, een documentaire over haar leven en werk. Het is van belang dat haar goede werk wordt voortgezet’, zei de minister, die Paz y Paz in Mexico zal ontmoeten.

Koenders sprak tijdens zijn bezoek ook met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en multilaterale organisaties, waaronder de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Deze mensen houden de ontwikkelingen Guatemala nauwlettend in de gaten. Het is belangrijk om te horen wat hun ervaringen zijn en te horen hoe we hen kunnen ondersteunen’, zei Koenders. Onderwerpen die aan bod kwamen waren straffeloosheid, regionale veiligheid, handel, maatschappelijk verantwoord ondernemen, migratie en mensenhandel.

Tijdens het gesprek met Morales kwam ook de verdere uitbreiding van de economische samenwerking tussen beide landen aan de orde. ‘Guatemala is zich economisch aan het ontwikkelen. Hierdoor is de relatie tussen Guatemala en Nederland de traditionele ontwikkelingsrelatie ontgroeid. Dat zie je onder meer aan de recente handelsmissies naar het land, waar Nederlandse bedrijven aan deelnamen die actief zijn op het gebied van water, energie, tuinbouw en agrifood’, aldus de minister.

‘Er zijn verschillende initiatieven die het voor Nederlandse bedrijven interessant maken in Guatemala te investeren’, zei Koenders. Als voorbeeld noemde hij het http://www.rijksoverheid.nl/presentation/shared-ro/images/sprites/inline.png); background-position: 0px -170px; background-repeat: no-repeat;">Dutch Good Growth Fund. Dit fonds maakt het voor kleine en middelgrote Nederlandse en Guatemalteekse bedrijven mogelijk handel met elkaar te drijven.

Bron: Rijksoverheid; foto: ANP