Mansveld versoepelt taxiwetgeving, UberPop blijft verboden

door | mei 6, 09:05

Den Haag – Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vermindert het aantal regels voor de taxibranche en maakt het voor nieuwe aanbieders met innovatieve taxidiensten makkelijker om toe te treden tot de markt. Dit schrijft Mansveld vandaag aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de evaluatie van de Taxiwet. Voor de illegale dienst UberPop is ook in de nieuwe wetgeving geen ruimte, omdat de taxidienst niet aan alle kwaliteitseisen voldoet en daarmee zorgt voor oneerlijke concurrentie en dus verstoring van de markt.

Mansveld: “Regels zijn en blijven voorlopig noodzakelijk voor veilig, betrouwbaar en betaalbaar taxivervoer. Omrijden, het weigeren van ritten, het rekenen van te hoge tarieven en verkeersonveilige situaties en verstoringen van de openbare orde komen namelijk nog steeds voor.” Wel wil Mansveld regels versoepelen, omdat nieuwe diensten op de taximarkt het gemak van reizigers vergroten.

Regels die nog dit jaar worden afgeschaft

Om de administratieve lasten voor taxiondernemers te verlichten hoeven taxiondernemers voor een ondernemersvergunning straks niet langer aan de eis van vakbekwaamheid te voldoen. Voor chauffeurs vervalt de verplichting om een ritbon aan de klant te geven, als de klant daar geen behoefte aan heeft. Ook het papieren vergunningsbewijs hoeft de chauffeur niet langer verplicht bij zich te hebben, nu hier digitale alternatieven voor zijn. Verder is de aanwezigheid van een taxameter in de auto straks niet meer verplicht in gevallen waarbij voorafgaand aan de rit een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van apps.

Ruimte voor experimenten

De combinatie van openbaar vervoer, fiets én taxi kan de reis van deur tot deur verder verbeteren. Bijvoorbeeld in dunbevolkte regio’s waar het reguliere OV niet meer rendabel te maken is. Daarom creëert Mansveld experimenteerruimte om decentrale overheden en marktpartijen te stimuleren met nieuwe mobiliteitsoplossingen te komen voor reizigers. Regels mogen daar geen belemmering vormen.

Voor verdere modernisering van de regelgeving worden de evaluaties van de tariefstructuur en de Boordcomputer Taxi (BCT) gebruikt die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd. Hierna wordt de balans opgemaakt en nut en noodzaak van regels opnieuw beoordeeld. De vraag of er nog meer flexibiliteit voor taxiondernemers kan komen zal in die fase ook op tafel liggen.

UberPop

Ook na aanpassing van de regelgeving die dit jaar wordt doorgevoerd, is UberPop nog steeds illegaal. Zo voldoen de auto’s waarmee UberPop-chauffeurs rijden niet aan de gestelde eisen. “Een uitzonderingspositie voor UberPop zou leiden tot verstoring van het gelijke speelveld en daarmee tot oneerlijke concurrentie. Dat is ongewenst,” aldus Mansveld. De eisen aan het taxivervoer zijn er voor de taxireizigers. Met het loslaten van al deze regels is een betrouwbaar en betaalbaar systeem voor taxireizigers niet langer gewaarborgd.

Bron: Rijksoverheid; Foto: ANP

Bezig met laden

Tafelgesprekken

Het Weer

Startmakkelijk.nl

Dagelijks nieuws en business  

Marketing

Alle marketing voor uw bedrijf 

Events

Alle opkomende evenementen 

Community

Vraag het de community