Nederlandse inzending open overheid gekozen

25-06-2015

Argu is gekozen als de Nederlandse inzending voor de internationale Open Government Awards 2015. Dit online platform structureert vraagstukken, ideeën en argumenten die er in een gemeente leven in één overzicht. Politieke partijen kunnen hier vervolgens op reageren en direct hun mening uiten. Kiezers kunnen zo beter onderbouwde beslissingen maken over waar ze op willen stemmen en voor de overheid biedt het de mogelijkheid direct in contact te komen met hun inwoners over het beleid.De gemeente Utrecht heeft al zijn eigen Argu website.

Tijdens de internationale ceremonie in Mexico, die van 26 tot 28 oktober duurt, zal blijken waar de Nederlandse winnaar op de internationale ranglijst eindigt. Het thema van dit jaar is ‘Improving Public Services through Open Government’ ofwel: het verbeteren van publieke dienstverlening door Open Overheid. Vorig jaar behaalde Nederland de 5e plek met MijnWOZ van de gemeente Tilburg. Hiermee krijgen huiseigenaren online meer inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde van hun huis. Dat heeft geresulteerd in ongeveer veertig procent minder bezwaren in de gemeente.

Meer betrokkenheid van burgers

In Nederland is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met andere overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties aan de slag om de openheid van de overheid te verbeteren, waarbij burgers meer kansen krijgen om mee te denken over overheidsbeleid. BZK heeft een burgerpanel gevraagd advies te geven over wat zij nodig vinden voor een goede openbare overheid. Ook wordt er op dit moment binnen de Rijksoverheid gekeken welke datasets er allemaal zijn en welke daarvan publiek gemaakt kunnen worden.

Open Government Partnership

Sinds 2012 is Nederland lid van het internationale Open Government Partnership, dat onder leiding staat van onder andere president Obama (VS) en premier Cameron (VK). Dit is een netwerk van landen dat zich vrijwillig inzet om overheden meer open te maken, door meer transparant en afrekenbaar te zijn en burgers te betrekken bij het beleid. Nederland werkt op het moment aan het tweede actieplan, voor de jaren 2016 en 2017.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht met uw netwerk