• Start
  • Politiek
  • Schultz in Parijs: politieke wil is sleutel tot oplossen wereldwaterproblemen

Schultz in Parijs: politieke wil is sleutel tot oplossen wereldwaterproblemen

04-06-2015

De strijd tegen de wereldwijde waterproblemen als gevolg van klimaatverandering moet niet alleen worden gevoerd met technische oplossingen. Goed bestuur en een lange termijn financiering zijn minstens zo belangrijk. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag gezegd tijdens de Ministerial Council Meeting van de OESO in Parijs.

“Landen moeten een gunstig klimaat creëren voor investeringen. De oplossing is politiek. Duurzame oplossingen vergen politici met de moed om verder te kijken dan hun politieke termijn. In het belang van onze economieën en samenlevingen. Het vraagt om een geloofwaardig en verantwoordelijk bestuur waarop investeerders kunnen bouwen, met transparante verantwoording en heldere kosten-batenanalyses. Alleen zo kunnen we investeringen aantrekken in preventieve maatregelen, in plaats van telkens weer te reageren op een ramp”, stelt Schultz. 

Niets doen is geen optie

De minister schetste in Parijs de hevige gevolgen van de klimaatverandering. De zeespiegel stijgt en het weer wordt extremer. Tegelijk groeit de bevolking, is sprake van een snelle verstedelijking en groeien economieën. “Waterrampen komen niet alleen steeds vaker voor, we hebben ook steeds meer te verliezen. Als we niets doen, is de schade door waterschaarste, overstromingen en gebrekkige sanitatie niet te overzien. Volgens de Universiteit van Oxford lopen de kosten van nietsdoen op tot 500 miljard dollar per jaar.” Investeren in preventieve maatregelen is goedkoper, zeker als wordt meegelift op investeringen in infrastructuur die toch al moeten plaatsvinden.

Deltaprogramma

Schultz stelde in Parijs het Nederlandse Deltaprogramma als voorbeeld voor de wereld. Een gegarandeerde  financiering en een stevige wettelijke basis zijn ingrediënten voor succes. “We doen het met alle belanghebbenden samen: alle niveaus van de overheid en het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en de private sector. Water houdt zich niet aan institutionele grenzen, samenwerking is de sleutel tot het beheer ervan.”

Publiek en privaat kapitaal

Nederland verwelkomt daarom de nieuwe ‘Principles of Water Governance’ van de OESO.  Ook zijn we een warm pleitbezorger van nieuwe, brede aanbevelingen van de OESO op het gebied van water. Schultz: “Preventie loont: elke dollar die je eraan uitgeeft, brengt 7 dollar op voor de economie. Overheden spelen een cruciale rol in het verbinden van publiek en privaat kapitaal die beide nodig zijn voor de overgang naar een klimaatbestendige economie.” 

Geen woorden maar daden: Deltacoalitie

Nederland heeft in maart van dit jaar het initiatief genomen voor een Deltacoalitie: een platform waarin ‘lage’ landen samen optrekken en ervaringen en expertise uitwisselen. Inmiddels hebben Colombia, de Filippijnen, Frankrijk, Japan, Korea en Vietnam verklaard mee te doen. Schultz nodigde in Parijs andere landen uit om ook deel te nemen. Dit om tot concrete samenwerkingsprojecten te komen en uit te voeren.

Ministerial Council Meeting

Minister-president Rutte, minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Kamp van Economische Zaken en minister Schultz namen in Parijs deel aan de Ministerial Council Meeting (MCM) van de OESO. Nederland is dit jaar voorzitter van de MCM, die plaatsvond op 3 en 4 juni. In deze ministeriele bijeenkomst worden de belangrijkste onderwerpen waar de OESO aan werkt op politiek niveau besproken. Frankrijk, Tjechie en Zuid-Korea waren vicevoorzitters. De MCM had dit jaar als thema ‘Unlocking investment for sustainable growth and jobs’ en maakte zich sterk voor het investeren in klimaatadaptatie. Op die manier draagt het bij aan een duurzame groei van onze economieën.  Water is de verbindende factor.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht met uw netwerk