Erop uitgaan populair onder Nederlanders

20-11-2015

Bijna 99 op de 100 Nederlanders namen in 2013 deel aan ten minste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis. De populairste activiteiten in de vrije tijd zijn uitgaan, buitenrecreatie en winkelen voor het plezier. Dit en veel meer over het toerisme in Nederland is te vinden in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015 van NRIT Media, CBS, NBTC Holland Marketing en CELTH. 

Uitgaan, buitenrecreatie en funshoppen zijn populair

Negen op de tien Nederlanders gingen in 2013 wel eens uit, 87 procent heeft minstens één keer buiten gerecreëerd  (bijvoorbeeld wandelen of fietsen). Ook winkelen voor het plezier is nog steeds in trek, maar heeft de laatste jaren iets ingeboet aan populariteit. In 2013 heeft 85 procentvan de Nederlanders wel eens ‘gefunshopt’. Dit aandeel bedroeg in 2005 nog 91 procent. Mogelijk zijn minder mensen gaan funshoppen door de groeiende populariteit van online winkelen.

Dagje wellness of shoppen vooral populair onder vrouwen  

Vrouwen winkelen graag in hun vrije tijd, 91 procent van hen doet dit minstens een keer per jaar. Onder mannen is dit met 80 procentbeduidend minder in trek. Bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen brengen wel eens een bezoek aan een wellnesscentrum. Mannen bezoeken vaker een sportwedstrijd dan vrouwen. Ook doen mannen iets vaker actief aan sport.

Mei en augustus piekmaanden voor uitstapjes

De maanden mei en augustus zijn de populairste maanden om buitenshuis vrijetijdsactiviteiten te ondernemen. De periode januari tot en met maart is het minst populair voor uitstapjes. In die maanden is vooral buitenrecreatie minder aantrekkelijk vanwege het doorgaans minder gunstige weer. In de voor buitenactiviteiten populairste maand − augustus − ondernemen Nederlanders gemiddeld ruim 21 vrijetijdsactiviteitenbuitenshuis. In de minst populaire maand − februari – is dit minder dan 16.

Meer vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, maar wel goedkoper

In 2013 gaven alle Nederlanders gezamenlijk ongeveer 50 miljard euro uit aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, gemiddeld ruim 3 duizend euro per persoon. Dit komt neer op iets meer dan 13 euro per activiteit. Voor een groot deel gaat dit geld op aan winkelen voor het plezier en aan consumpties (eten en drinken). De totale besteding aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis viel in 2013 ruim 1 procent lager uit dan in 2011. Het aantal activiteiten is wel toegenomen. Per activiteit gaven Nederlanders in 2013 minder uit dan in 2011. Mogelijk houdt dit verband met de recente economische crisis.

Bron: CBS

Deel dit bericht met uw netwerk