Meer recreatie in Oostvaardersplassen

09-02-2017

ALMERE (ANP) - Provinciale Staten van Flevoland hebben woensdagavond ingestemd met een voorstel van SGP en VVD om het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen ingrijpend te veranderen. Meer recreatie en minder grote grazers, dat is de essentie van het plan. In de Oostvaardersplassen lopen nu ongeveer 4500 edelherten, heckrunderen en konikpaarden. Hoe deze populatie verkleind kan worden, moet nog nader worden onderzocht.

De Oostvaardersplassen vallen onder Natura2000, een netwerk van Europese beschermde natuurgebieden. De Oostvaardersplassen strekken zich uit van Lelystad tot Almere en omvatten zo'n 5600 hectare. Het beleid van Staatsbosbeheer in het natuurgebied om zo min mogelijk in te grijpen, heeft de afgelopen jaren tot kritiek geleid. Niet alleen worden de dieren niet bijgevoerd, maar kadavers blijven ook liggen. Critici vinden dat het gebied te klein is voor alle grote grazers die er rondlopen. In de strenge winter van 2013 zouden ruim 1600 dieren zijn verhongerd.

 © 2017 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN