• Start
  • Recreatief
  • Onderhoud van sportvelden en recreatieterreinen met steeds minder bestrijdingsmiddelen

Onderhoud van sportvelden en recreatieterreinen met steeds minder bestrijdingsmiddelen

22-10-2015

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen buiten de landbouwsector moet sterk worden verminderd. Sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties hebben hierover afspraken gemaakt. Met de ondertekening van twee Green Deals voor de sport- en de recreatiesector zetten ze in op minder schadelijke vormen van terreinonderhoud bij onder andere onkruid- en schimmelbestrijding en gaan ze ervaringen hierover met elkaar delen. 

Vanaf 2016 wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden op een harde ondergrond, zoals trottoirs, straten en pleinen. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en naar het oppervlaktewater wegspoelen. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. Onder meer sportvelden en recreatieterreinen blijven echter nog uitgezonderd van dit verbod, omdat het niet goed mogelijk is om het onderhoud ervan volledig zonder de bestaande middelen te doen. Maar ook hier moet het gebruik worden teruggebracht.

De betrokken partijen willen meewerken aan het afbouwen van hun bestrijdingsmiddelengebruik. Met het sluiten van de Green Deals wordt er ingezet op alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. Zij werken samen om goede voorbeelden te verzamelen en met innovatie knelpunten op te lossen. Op korte termijn worden ook met producenten en verkooppunten, zoals tuincentra afspraken gemaakt over het toepassen van alternatieve middelen door tuinbezitters.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht met uw netwerk