Pleziervaart heeft last van schutbeperking

03-08-2018

DEN HAAG (ANP) - In steeds meer sluizen in ons land geldt een zogeheten schutbeperking. In verband met de droogte besluiten waterschappen om de sluizen minder vaak te openen of zelfs helemaal te sluiten. De beperkingen treffen vooral de recreatievaart. Pleziervaartuigen zullen langer voor een sluis moeten wachten.

Zo heeft het hoogheemraadschap van Rijnland vrijdag de Grote Sluis in Spaarndam voor alle recreatievaart gesloten. Dit is gedaan om verzilting van het zoete water tegen te gaan. Verzilting treedt op wanneer zout water vanuit de Noordzee door de lage waterstanden steeds verder in rivieren en kanalen doordringt.

,,Iedere keer dat de sluisdeuren nu opengaan, stroomt er water binnen met een steeds hoger zoutgehalte. Dit kan zo niet langer doorgaan. De natuur en landbouw lopen schade op”, zegt locodijkgraaf Jeroen Haan.

Schutten

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft om diezelfde reden het schutten in de Bergsluis in het Noorderkanaal in Rotterdam beperkt.

Datzelfde geldt voor de Parksluizen in Rotterdam, de Buitensluis Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in het gebied van Hoogheemraadschap Delfland. In de Delftse Schie en de Vlaardinger Vaart neemt de verzilting steeds verder toe. De Vlaardingse sluizen gaan helemaal dicht, de andere twee zijn beperkt toegankelijk.

Waterpeil

Van een andere orde is het Oldambtmeer in Groningen. Daar is het waterpeil zo laag dat varen op eigen risico geschiedt. Het meer is voor zijn waterpeil vooral afhankelijk van regenwater. Met de huidige temperaturen verdampt er ongeveer een halve centimeter per dag. Inmiddels is het peil van het Oldambtmeer zodanig gezakt, dat er rekening moet worden gehouden met 0,70 meter onder Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Verder gaan de schutsluizen van de Afsluitdijk minder vaak open en zijn de bedieningstijden van de schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd in de Overijsselse Vecht aangepast.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN