• Start
  • Sport
  • Gezamenlijke overheden: onvoldoende grond voor medefinanciering Europese Spelen

Gezamenlijke overheden: onvoldoende grond voor medefinanciering Europese Spelen

10-06-2015

De betrokken overheden (lokaal, provinciaal, rijk) zijn vandaag gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende grond voor hen is om financieel bij te dragen aan het in 2019 in Nederland organiseren van de Europese Spelen.

De betrokken overheden hebben gezamenlijk de afgelopen maanden een constructief besluitvormingstraject met NOC*NSF doorlopen, waarin zij positief-kritisch hebben gekeken naar het organiseren van het evenement. Maar de overheden zijn tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende garanties zijn om het verantwoord te laten zijn om gezamenlijk 57,5 miljoen euro uit te trekken voor de Europese Spelen in 2019. Dat is een te groot beslag op de schaarse middelen die overheden tot hun beschikking hebben, ook afgezet tegen de lagere kosten die het afzonderlijk organiseren van een EK of WK voor een sport met zich brengt. Een andere overweging is dat het geld dan niet meer besteed kan worden aan het in Nederland organiseren van andere aantrekkelijke internationale topsportevenementen of aan andere opgaven waar de sport voor staat.

Belangrijke afweging in het besluit is ook dat er geen garantie is dat de Europese Spelen in 2019 een voldoende topsportgehalte zullen hebben. Bijvoorbeeld grote sporten als atletiek, zwemmen en hippische sport hebben hun EK’s al vastgesteld en het is daardoor onduidelijk wat het topsportgehalte van de Europese Spelen in 2019 zal zijn.

Ook blijken de onzekerheden en risico’s voor de betrokken overheden te groot als het gaat om wie uiteindelijk moet opdraaien voor het opvangen van financiële tegenvallers.

Ondanks het besluit van vandaag staan de gezamenlijk betrokken overheden op het standpunt dat zij in de toekomst constructief en positief naar het organiseren van internationale multi-topsportevenementen in Nederland zullen blijven kijken.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht met uw netwerk