Afdelingen Arrestantentaken houden cao-acties

29-04-2015

Nederland - Op initiatief van de politievakorganisaties leggen politiemedewerkers van afdelingen Arrestantentaken deze week bij drie rechtbanken tijdelijk het werk neer. Maatregelen van de rechtbanken zorgen dat lopende zaken geen grote hinder ondervinden van deze cao-acties.

In het kader van de cao-acties onderbreken politiemedewerkers van de Afdeling Arrestantentaken hun werk voor het houden van een vakbondsbijeenkomst. Tijdens deze twee uur durende bijeenkomst vervoeren zij geen arrestanten van het ophoudverblijf naar de zittingzaal. De betreffende rechtbanken nemen maatregelen om de betrokkenen geen grote gevolgen te laten ondervinden van deze actie.

Actiedagen

Deze cao-acties duren steeds van 13.00 tot 15.00 uur en starten op woensdag 29 april in het arrondissement Zeeland-West-Brabant (rechtbank Breda). Daarna volgt op donderdag 30 april een actie in het arrondissement Noord-Nederland (rechtbank Leeuwarden) en op vrijdag 1 mei in het arrondissement Noord-Holland (rechtbank Alkmaar).

Bron: politie.nl