Akkoord over pensioenpremie en cao-agenda rijksambtenaren

24-04-2015

Den Haag - Rijksambtenaren krijgen de pensioenvrijval van 0,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 bij hun salaris. Dat staat in het `Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk' dat minister Blok (Rijksdienst) en de bonden hebben gesloten. Het uitvoeringsakkoord maakt de weg vrij voor onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk.

De onderhandelingen zijn inmiddels weer gestart. Beide partijen hebben hun inzet op tafel gelegd en toegelicht. De vakbonden zetten onder andere in op een compensatie voor vier jaar nullijn, een loonsverhoging van 3% over 2015 en afspraken over werkzekerheid. Minister Blok agendeert onder meer de afbouw van de zogeheten seniorenregeling en de invoering van een individueel keuzepakket.

Verder zijn in het akkoord afspraken gemaakt over lopende dossiers met het oog op goed personeelsbeleid en het functioneren van de rijksdienst. Het gaat onder meer om de compensatieregeling voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en de opbouw van vakantie bij langdurige ziekte.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao op basis van het uitvoeringsakkoord worden op dinsdag 28 april voortgezet.

Bron: Nieuwsbank; foto: ANP