CAO politie: 8 procent meer loon in 3 jaar

14-09-2018

DEN HAAG (ANP) - De politie krijgt er de komende drie jaar tijd ruim 8 procent salaris bij en daarbij twee keer een uitkering van 400 euro, in 2018 en 2019. Dat staat in het onderhandelingsresultaat dat de politiebonden hebben bereikt met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de korpsleiding.

Ook wordt de werkdruk van agenten aangepakt, onder meer door meer mensen aan te nemen. Het herstelplan dat de politiebonden hebben opgesteld, is daarbij het uitgangspunt, melden de bonden. De flexibilisering die de korpsleiding wilde doorvoeren, is van tafel. Dat betekent dat het mogelijk blijft dat mensen vier keer negen uur werken. Politiemensen krijgen ook meer zeggenschap en duidelijkheid over hun rooster.

Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is het merendeel van de 33 punten in het herstelplan gehonoreerd. De wens was om 2000 extra rechercheurs erbij te krijgen, maar dat bleek volgens hem niet te realiseren. De bonden gaan binnenkort met de minister om tafel om te kijken of er vijfhonderd rechercheurs per jaar bij kunnen, vanaf 2019. ,,We weten niet of dat gaat lukken'', aldus de ACP-voorman.

Draaiboeken

NPB-voorzitter Jan Struijs benadrukte dat de acties zijn opgeschort. Het onderhandelingsresultaat moet eerst worden voorgelegd aan de achterban en als die geen groen licht geeft, dan kunnen er weer acties komen. De draaiboeken hiervoor blijven op tafel, zeiden de bonden in een toelichting.

Volgens Struijs loopt het nog stroef met de aow en de pensioenen. Daar is nog geen duidelijkheid over. Bovendien zijn er nog geen afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken van oudere politiemensen. Volgens hem heeft justitieminister Ferd Grapperhaus zich rechtstreeks bemoeid met het cao-overleg.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN