Meer vacatures en banen in derde kwartaal

door | nov 13, 07:11 | Werkgelegenheid

In het derde kwartaal van 2020 waren er 164 duizend banen meer dan een kwartaal eerder. Als gevolg van de coronacrisis was het aantal banen een kwartaal eerder nog met 297 duizend afgenomen. Ook het aantal vacatures nam in het derde kwartaal toe. Deze toename met 16 duizend vacatures volgde op een daling van 86 duizend in de eerste helft van dit jaar. Het aantal werklozen was met 419 duizend in het derde kwartaal 70 duizend hoger dan in het voorafgaande kwartaal. Dat kwam vooral doordat meer mensen op zoek gingen naar werk. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.
Aantal banen stijgt fors
Het totale aantal banen, van zowel werknemers als zelfstandigen, kwam in het derde kwartaal uit op 10 727 duizend. Ten opzichte van het tweede kwartaal is dat een stijging van 164 duizend banen, een toename van 1,6 procent. Een dergelijke toename is niet eerder voorgekomen. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een recorddaling van het aantal banen met 297 duizend. Het aantal banen ligt nu iets boven het niveau van het eerste kwartaal van 2019.

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

Vooral stijging aantal werknemersbanen
Het aantal werknemersbanen steeg met 153 duizend, een toename van 1,9 procent. Het totaal kwam daarmee op 8 416 duizend. In het vorige kwartaal daalde het aantal banen van werknemers fors met 305 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 11 duizend (0,5 procent). In het vorige kwartaal kenden de banen van zelfstandigen ook een stijging. Het aantal banen van zelfstandigen is nu groter dan ooit (2 310 duizend) en maakt ruim 21 procent uit van alle banen in Nederland.

Uitzendbureaus herstellen zich nauwelijks
Het aantal banen bij de uitzendbureaus herstelde zich matig met een stijging van 17 duizend van het tweede op het derde kwartaal, een stijging van 2,6 procent. In het tweede kwartaal nam het aantal banen af met 15,8 procent. Het aantal banen in deze bedrijfstak ligt nu iets boven het niveau van het derde kwartaal van 2015.

Bron: CBS; foto: ANP

Loading