Vakbonden stellen ultimatum aan minister Blok

06-05-2015

Den Haag - Minister Blok heeft tot 13 mei om met een goed voorstel te komen

Nu de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor rijksambtenaren zijn vastgelopen, eisen de vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF, dat minister Blok uiterlijk 13 mei vóór 12 uur over de brug komt met een reëel voorstel. ‘De minister wil zijn eigen medewerkers niet tegemoetkomen na vier jaar nullijn. Ook blijft hij vasthouden aan andere verslechteringen. Ik hoop dat er een voorstel gaat komen waarin er wel oog is voor koopkrachtverbetering en echte banen’, zegt Marco Ouwehand, cao-onderhandelaar namens FNV Overheid.

De vakbonden eisen in hun ultimatum dat het voorstel van de minister in ieder geval het volgende bevat:
- een reële compensatie voor vier jaar nullijn;
- een loonontwikkeling in centen en procenten, die tegemoet komt aan de vraag van de vakbonden;
- een verlenging van het sociaal plan bij reorganisaties tot 1 januari 2017;
- een voorstel voor de reparatie en duur van de WW en WGA (Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten); 
- en positieverbetering voor flexwerkers.

‘Wanneer de minister met een goed voorstel komt, dan kunnen we verder praten. Zo niet, dan rest ons niets anders dan samen met onze leden tot acties over te gaan,’ aldus Ouwehand over het gestelde ultimatum.

Belangrijk werk

Medewerkers van het Rijk doen belangrijk werk. Zij zorgen onder andere voor goede wegen, veilige gevangenissen of de opsporing van belastingfraude. Om dit werk goed te kunnen blijven doen, is het voor overheidspersoneel van belang dat zij kunnen rekenen op goede cao-afspraken over koopkracht, werkzekerheid en het terugdringen van te hoge werkdruk.

1600 dagen

De cao Rijk is echter al bijna 1600 dagen verlopen. In al die tijd heeft het overheidspersoneel geen loonsverhoging gehad waardoor zij flink achterlopen ten opzichte van personeel in andere sectoren. De werkgever, minister Blok, liet weten voorlopig niets te willen doen aan het herstel van koopkracht. Hij wil afwachten hoe de pensioenpremie zich in 2016 ontwikkelt. En dan nog zou het een lage loonstijging worden in combinatie met verslechteringen in de overige arbeidsvoorwaarden.

Bron: FNV