'Werkgelegenheid platteland staat onder druk'

01-10-2019

UTRECHT (ANP) - In de stikstofdiscussie rond de veehouderij heerst blindheid voor de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid op het platteland. Dat stelt vakbond CNV Vakmensen op de dag van een groot boerenprotest in Den Haag.

"Het werk van ruim 9000 mensen die niet iedere dag in een rokende file staan staat onder druk", zegt bondsbestuurder Erik Honkoop. Uit een enquête onder negenhonderd boeren blijkt volgens CNV dat de werknemers de enorme maatschappelijke druk op hun vak voelen.

De vragen werden al ruim voor het losbarsten van de stikstofdiscussie gesteld. "En nu komt de stikstofdiscussie daar nog bij. Die beheerst nu het debat. En de uitkomst van dat debat heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid en leefbaarheid op het platteland."

Miskend en onbegrepen

Uit het onderzoek zou ook naar voren komen dat werknemers in melkveebedrijven, varkenshouderijen en in de pluimvee zich miskend voelen en onbegrepen door de buitenwereld. De sector en de bonden zouden samen aan het imago moeten werken, vinden de boeren.

De bond houdt er rekening mee dat het stikstofdebat, het milieudebat en het debat over dierenwelzijn op termijn kunnen leiden tot sanering of uitkoop van boerenbedrijven. In dat geval pleit de bond voor een goed sociaal plan en maatregelen om de werkgelegenheid op peil te houden.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN