Werkgevers doen nog te weinig aan klachtenafhandeling seksuele intimidatie

Nog geen 4 op de 10 werknemers die seksuele intimidatie hebben meegemaakt, doet hiervan een melding. Van de mensen die wel een melding doen, ervaart een deel negatieve consequenties van hun melding. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het College voor de rechten van de mens.

Kitty Jong, lid Dagelijks Bestuur FNV: ‘Seksuele intimidatie heeft grote consequenties voor de mensen, vooral vrouwen, die dit meemaken. Helaas is er na #Metoo nog veel te weinig verbeterd in de aanpak van seksuele intimidatie op de werkvloer. Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens dat werknemers die dit hebben meegemaakt onvoldoende worden geholpen en dat werkgevers te weinig doen om klachten van intimidatie op een fatsoenlijke manier af te handelen en daders aan te pakken.’

Plicht veilige werkplek
Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een veilige werkplek. FNV pleit voor een laagdrempelige klachtenbehandeling. Jong: ‘Ieder bedrijf of organisatie zou een verplichte, onafhankelijke vertrouwenspersoon moeten hebben met doorzettingsmacht. Deze functie moet zijn ingebed in het organisatiebeleid. Ook moeten vertrouwenspersonen goed zijn opgeleid, zodat ze adequaat kunnen handelen en ondersteunen.’ Uit eerder onderzoek bleek dat maar liefst 68% van de vertrouwenspersonen geen opleiding daarvoor heeft gehad.

Bron: FNV; foto: Freepik.com