Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei

In mei 2021 waren 309 duizend mensen werkloos. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand. Het aantal werkenden nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden af met 4 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei bijna 250 duizend lopende WW-uitkeringen.
In mei hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand gestegen, vooral doordat er vanuit de niet-beroepsbevolking minder mensen direct aan het werk gingen. Dat aantal was lager dan het aantal werkenden dat de beroepsbevolking verliet doordat ze stopten met werken en niet op zoek gingen naar werk, of niet beschikbaar waren.

Werkloosheidspercentage in mei verder gedaald
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Met 309 duizend werklozen in mei was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage vrijwel voortdurend gedaald.

WW daalt verder in mei
Eind mei verstrekte UWV bijna 250 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 16,8 duizend minder dan een maand eerder (-6,3 procent). Dit is de vierde maand op rij dat de WW daalt. Vergeleken met mei vorig jaar ligt het aantal lopende WW-uitkeringen 17,1 procent lager. In mei zijn er veel meer WW-uitkeringen beëindigd (36,6 duizend) dan ontstaan (19,8 duizend).

Daling WW in alle sectoren
In alle sectoren ligt het aantal lopende WW-uitkeringen in mei lager dan in april. De grootste dalingen vonden plaats in de landbouw (-11,2 procent), uitzendsector (-10,9 procent), bouw (-10,3 procent) en horeca en catering (-9,7 procent). Hier speelt zowel seizoenswerk een rol als de versoepelingen van de coronamaatregelen die leiden tot weer meer vraag naar personeel.

Daling werkloosheid in de afgelopen drie maanden
De daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

In mei waren 309 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in februari, waren er 340 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen met 31 duizend af (gemiddeld 10 duizend per maand). Zoals in het bovenstaande schema te zien is, kan de werkloosheid afnemen vanaf twee kanten: netto-uitstroom naar werk of netto-uitstroom naar de niet-beroepsbevolking.

In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid vooral af door de netto-uitstroom naar werk: meer werklozen vonden een baan (van werkloos naar werkzaam), dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met 29 duizend in de afgelopen drie maanden.

Het aantal mensen dat op zoek ging naar werk zonder direct resultaat (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) was in mei iets kleiner dan het aantal dat stopte met zoeken en/of niet meer beschikbaar was (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid daalde door deze netto-uitstroom naar de niet-beroepsbevolking per saldo met 2 duizend personen in de afgelopen drie maanden.

Bron: CBS; foto: