Zal vergrijzing leiden tot een tekort aan arbeidskrachten?

13-05-2015

Den Haag - De afgelopen tien jaar groeide de bevolking van 15 tot 75 jaar, de potentiële beroepsbevolking, met ruim een half miljoen mensen. De komende tien jaar bedraagt deze groei nog maar 130 duizend. Vanaf 2021 zal het aantal 15- tot 75-jarigen afnemen. Tegelijkertijd stijgt het aandeel van de ouderen binnen de beroepsbevolking verder. Ouderen werken minder vaak en bovendien werken zij minder uren per week. Of de vergrijzing tot een tekort aan werkenden gaat leiden, hangt af van het aantal mensen dat werkt, het aantal uren dat mensen werken en de arbeidsproductiviteit. In dit bericht zet het CBS de cijfers hierover op een rij.

Potentiële beroepsbevolking gaat krimpen

De bevolking in Nederland blijft de komende decennia toenemen. Verwacht wordt dat er tot 2050 ruim 1,1 miljoen mensen bijkomen. Het aantal 75-plussers zal met 1,6 miljoen toenemen, terwijl het aantal jongeren stabiel blijft. De krimp zit vooral bij de 40- tot 70-jarigen. Dit betekent dat de potentiële beroepsbevolking tot 2050 met een ruim een half miljoen zal afnemen. Dit kan leiden tot krapte op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven niet voldoende werknemers kunnen aantrekken, wat ten koste kan gaan van de economische groei. Tot 2021 neemt de potentiële beroepsbevolking echter eerst nog toe met een kwart miljoen mensen tot 13 miljoen. Pas daarna zet de krimp in.

Arbeidsproductiviteit stijgt ook

Voor economische groei is niet alleen het aantal arbeidsuren dat beschikbaar is van belang, maar ook de kwaliteit van het arbeidsaanbod. Het gestegen opleidingsniveau van de beroepsbevolking heeft bijgedragen aan de economische groei, naast de technologische vooruitgang. Mensen zijn nu productiever dan vroeger. Tussen 1995 en 2014 is het bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, met 40 procenttoegenomen, terwijl het aantal gewerkte uren met 15 procent steeg. Dit betekent dat de productie per gewerkt uur met gemiddeld 1 procent per jaar is toegenomen.

Bron: CBS