Afgelopen week minder dan 44.000 nieuwe coronagevallen

door | nov 10, 15:11 | Zorg & Welzijn

Afgelopen week is het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 gedaald ten opzichte van de week daarvoor. In alle regio’s is het aantal meldingen afgenomen. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt. De afname is in lijn met de berekeningen die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voorafgaand aan de maatregelen heeft gemaakt.

Het reproductiegetal R is voor het eerste keer sinds half juni met zekerheid onder de 1. Dat lijkt een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het aantal besmettelijke personen blijft hoog, met ruim 145.000 (ondergrens 105.000 – bovengrens 187.000) personen deze week.

In de afgelopen week zijn 43.621 nieuwe meldingen van COVID-19* ontvangen, dit zijn 20.466 (-32%) meldingen minder dan de week daarvoor. Deze daling is voor het eerst ook in alle leeftijdsgroepen te zien (Figuur 1).

Ook al is er een daling zichtbaar, het aantal meldingen en opnames is nog steeds hoog. Het nieuwe aantal meldingen in de afgelopen week (4 tot en met 10 november) is vergelijkbaar met de weekcijfers van week 41, van 7 tot en met 13 oktober, met 43.903 COVID-19 meldingen. Toen werden landelijke maatregelen afgekondigd door het kabinet. In diezelfde week 41, waren er 1.144 nieuwe ziekenhuisopnames en 192 nieuwe IC intensive care opnames, ten opzichte van 1.520 nieuwe verpleegafdeling opnames en 275 nieuwe IC opnames in de afgelopen week.
Bron: RIVM; foto: ANP

Loading