GGD GHOR: Paniek om coronavirus is niet nodig

door | feb 26, 16:02 | Zorg & Welzijn

AMSTERDAM (ANP) – De GGD’s in ons land worden overspoeld met telefoontjes van burgers, zorgverleners en organisaties die zich zorgen maken over het nieuwe coronavirus. “We zijn daar op dit moment erg druk mee. We begrijpen de bezorgdheid, maar paniek is niet nodig”, zegt teamhoofd en arts infectieziekten van de GGD in Amsterdam Anja Schreijer. Ze spreekt namens GGD GHOR Nederland, de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR).

“Om te beginnen is er nog niet één coronapatiënt in Nederland, maar we hebben ook een heel goed en fijnmazig systeem om de ziekte te beteugelen en als dat eventueel niet lukt zoveel mogelijk te vertragen.” Beteugeling lijkt volgens haar in de ons omringende landen vooralsnog goed te lukken. De arts wil mensen ook op het hart drukken vóór alles op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te kijken: “Daar staat voldoende goede informatie op.”

Sinds eind januari is er al een meldingsplicht voor artsen bij een verdenking van het virus. De dokter belt in zo’n geval de GGD en die dienst moet onderzoeken of er echt sprake van een verdenking is. Dat kan het geval zijn bij koorts en hoesten en/of kortademigheid bij mensen die de afgelopen twee weken in contact waren met een bewezen patiënt of in gebieden verbleven waar het virus wijdverspreid is. De GGD overlegt vervolgens met het RIVM of er een test moet worden gedaan.

Protocol

Genoemde gebieden zijn natuurlijk China, maar ook bepaalde gemeenten in Italië. Hoewel er in Italië wintersport wordt bedreven, net als in Oostenrijk, gaat het hier echt niet om alle skigebieden waar nu zoveel mensen op vakantie zijn, benadrukt Schreijer.

Mocht er in Nederland een coronabesmetting zijn, dan gaat er meteen een heel protocol in werking. De patiënt wordt geïsoleerd: thuis, in het ziekenhuis of elders. Onmiddellijk wordt onderzocht met wie hij of zij contact had vanaf het moment dat deze man of vrouw symptomen vertoonde en dus besmettelijk was, een zogenoemd ringcontactonderzoek. “Al die mensen gaan we dan bellen en vragen hun gezondheid twee weken goed in de gaten te houden en zich te melden bij symptomen. Mocht er iemand besmet zijn, dan begint dat hele protocol opnieuw.”

Volgens Schreijer is er bij de GGD’s vooralsnog genoeg capaciteit om al het onderzoek uit te voeren.

© 2020 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Loading