Duizenden mensen met een goedkope zorgpolis, een zogenoemde budgetpolis, moeten soms honderden euro’s bijbetalen omdat ze zorg hebben gekregen die door hun zorgverzekeraar niet werd vergoed. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 

De bevindingen van het AD sluiten aan bij eerdere onderzoeken van Patientenfederatie NPCF. Die meldde eind vorig jaar op basis van een meldactie onder 20.000 panelleden eenzelfde beeld. Mensen moesten soms forse bedragen bijbetalen omdat ze zorg hadden gekregen die niet werd vergoed op basis 
van hun goedkope polis. 

Directeur Wilna Wind van Patientenfederatie NPCF zegt dat het beeld van het AD opnieuw bevestigt waar de NPCF al langer voor waarschuwde. “Een goedkope polis kan je heel duur komen te staan.” Wind: “Niet voor niets hebben wij vorig jaar een boekje met ervaringen van mensen uitgebracht. Ook 
daarin werd duidelijk dat in zorgverzekeringsland goedkoop helaas vaak duurkoop is.” 

Wilna Wind wijst er op dat het voor verzekerden vaak schier onmogelijk is om uit te vissen wat wel en wat niet wordt gedekt door een zorgpolis. “Wij hebben al vaker aangedrongen op meer helderheid van zorgverzekeraars. Nu moeten mensen vaak kiezen uit tien zwarte dozen waarvan ze de inhoud 
niet kennen. En als ze die leren kennen , is het meestal te laat om nog iets te veranderen.” 

Patientenfederatie NPCF vindt het hoogste tijd dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars zich actiever gaan opstellen. “Ziekenhuizen moeten mensen actief wijzen op hun polis. Laat ze maar een poliscontrole doen voor een behandeling begint. Dan voorkom je achteraf vervelende situaties met 
rekeningen. Het is per slot van rekening ook in het belang van de ziekenhuizen zelf. Ik zie nog te weinig dat ziekenhuizen mensen er actief op wijzen dat ze hun polis moeten controleren.” Zorgverzekeraars moeten snel met heldere en inzichtelijke polissen komen. Wilna Wind: “Niemand is gebaat 
bij de huidige situatie. Niet de patient. Niet de ziekenhuizen en ook de zorgverzekeraars zelf niet. Zij krijgen uiteindelijk toch alle problemen terug op hun bordje.” 

Bron: Nieuwsbank