IGZ proefprojecten toezicht op netwerken gestart

29-04-2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is in april 2015 met 2 proefprojecten voor het toezicht op netwerken in de langdurige zorg thuis gestart.

Proefprojecten in 2 gemeenten

In samenspraak met GGD West Brabant en GGD Gelderland-Zuid heeft de inspectie gekozen voor 2 proefgebieden: een landelijk gebied in West Brabant (gemeente Rucphen) en een stedelijk gebied (de wijk Hengstdal) in de gemeente Nijmegen. Hier test de inspectie het toetsingskader* voor het toezicht op netwerken in de langdurige zorg thuis. Uit de proefprojecten zal blijken of het ontwikkelde toetsingskader de juiste risico’s en normen bevat en of de gekozen werkwijze in de praktijk goed werkbaar is. 

*Een toetsingskader is een instrument waarmee de inspectie toetst of zorg verantwoord is. Daarin staan bijvoorbeeld normen over hoe een zorgverlener handelingen uit moet voeren.  De inspectie ontwikkelt toetsingskaders per toezichtsonderzoek of zorgveld. 

Cliënt is het startpunt van de proefprojecten

In beide proefgebieden spreekt de inspectie met cliënten die thuis langdurig een combinatie van ondersteuning en persoonlijke verzorging of verpleging en/of behandeling krijgen. De proefprojecten zijn gericht op kwetsbare ouderen, volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en volwassenen met chronische psychiatrische aandoeningen. De inspectie spreekt ook met mantelzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij deze cliënten. De focus van het toetsingskader is toetsen of de zorgverleners in het netwerk rondom elke cliënt, goed samenwerken. 

Resultaten proefprojecten leiden tot mogelijke bijstelling van het toetsingskader

De proefprojecten duren ongeveer 5 maanden. De zorgverleners en zorgorganisaties in de betreffende gemeenten, de cliënten en de mantelzorgers die hebben deelgenomen aan het proefproject krijgen een terugkoppeling van de bevindingen. 
Na afloop van de proefprojecten bekijkt de inspectie of het ontwikkelde toetsingskader en de werkwijze aangepast moeten worden. De inspectie verwacht dat zij begin 2016 beschikt over een definitieve toetsingskader voor het toezicht op netwerken in de langdurige zorg thuis.

Bron: IGZ